Kde nic není, ani smrt nebere

 
Kde nic není, ani smrt nebere

Rozdám všechno co mám.
A až rozdám všechno co mám,
tak rozdám i to, co nemám,
protože kde nic není,
ani Smrt nebere.

A až rozdám i to,
co nemám,
až budu mít méně,
než jsem měl,
když jsem rozdal i to,
co jsem neměl,
tak nebudu mít naprosto nic…

A až nebudu mít naprosto nic,
tak mi nikdo nic nevezme.
A to je pořád lepší,
než aby mi pořád někdo něco bral.
Protože kde nic není,
ani Smrt nebere.
   
Ale když nebudu mít naprosto nic,
ale vůbec nic,
tak co budu potom dělat?
Nebudu muset hlídat,
aby mi někdo něco nevzal.
Nebudu moci nic dělat,
abych neudělal něco,
co bych potom měl...

Potom bude asi lepší,
nedělat nic a počkat,
až si pro mě přijde Smrt.
Ale v tom je malý problém,
protože kde nic není,
ani Smrt nebere...